Biała Lista - Wykaz podmiotów

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Przejdź

Biała Lista - Lista rachunków

Masowa weryfikacji, czy numer rachunku bankowego należący do podmiotu o wskazanym NIP, jest zarejestrowanym jako czynny lub zwolnionym podatnik VAT

Przejdź

Baza MF i VIES

Sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce i Unii Europejskiej.

Przejdź

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Przejdź

Archiwum

Historia przeprowadzonych weryfikacji

Przejdź

Wyszukaj w archiwum

Przeszukanie wyników w historczynych sprawdzeniach

Przejdź

Pakiety

Zarządzanie pakietami

Przejdź

Konto

Zarządzanie kontem

Przejdź

Hogart

Hogart - Rozwiązania informatyczne dla Twojej firmy

Przejdź